Salut

A TENIR EN COMPTE…

Cal venir a l’escola amb una correcta higiene personal i sense estar malalt/a.

Els mestres només podran administrar una medicació als alumnes si hi ha la corresponent autorització signada per la família i la recepta del metge, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada.

Si un alumne no es troba bé o té febre (a partir de 37’5º) es trucarà a la família. En cas de no poder-hi contactar, es valorarà en cada cas l’actuació a seguir (per exemple, portar-ho al CAP).

Per tal d’informar les famílies sobre l’assistència o no dels infants al centre educatiu quan pateixen una malaltia transmissible, el Departament de Salut, a través de la Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, ha publicat unes recomanacions amb uns Criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles.

A l’escola, els alumnes participen en diverses campanyes de salut promogudes per l’administració sanitària (vacunació, revisió bucodental…) i per institucions diverses (taller d’alimentació i nutrició, taller de primers auxilis…). En el cas de la campanya de vacunació, s’informarà a les famílies prèviament de la necessitat d’administrar aquestes vacunes als escolars i, en cas de disconformitat, ho hauran de manifestar per escrit.

ELS POLLS

És imprescindible que si detecteu polls o llémenes en els cabells dels vostres fills o filles feu el tractament adequat immediatament i, mentre duri aquest tractament, no els porteu a l’escola.


info-polls-departament-de-salut-1
info-polls-departament-de-salut-2