Salut

A TENIR EN COMPTE…

Cal venir a l’escola amb una correcta higiene personal i sense estar malalt/a.

L’equip docent només podrà administrar una medicació a l’alumnat si hi ha la corresponent autorització signada per la família i l’informe o recepta del metge, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada.

Si un infant no es troba bé o té febre (a partir de 37,5º) es trucarà a la família. En cas de no poder-hi contactar, es valorarà en cada cas l’actuació a seguir (per exemple, portar-ho al CAP).

Per tal d’informar les famílies sobre l’assistència o no dels infants al centre educatiu quan pateixen una malaltia transmissible, el Departament de Salut, a través de la Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, va publicar unes recomanacions amb uns Criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles.

A l’escola, els alumnes participen en diverses campanyes de salut promogudes per l’administració sanitària (vacunació, revisió bucodental…) i per institucions diverses (taller d’alimentació i nutrició, taller de primers auxilis…). En el cas de la campanya de vacunació, s’informarà a les famílies prèviament de la necessitat d’administrar aquestes vacunes als escolars.

ELS POLLS
És imprescindible que si detecteu polls o llémenes en els cabells dels vostres fills o filles feu el tractament adequat immediatament i, mentre duri aquest tractament, no els porteu a l’escola.

Més informació:
Polls (Canal Salut)
Polls: consells per detectar-los i eliminar-los (gencat.cat)
Adeu Polls (Diputació de Barcelona)

CORONAVIRUS SARS-CoV-2
Informació sobre aquest virus i consells sobre com evitar-ne el contagi:
Coronavirus SARS-CoV-2: informació actualitzada (Canal Salut)
Coronavirus SARS-CoV-2: preguntes i respostes (Canal Salut)