Material escolar

L’escola ofereix el servei de compra a l’engròs de material escolar socialitzat. Aquest servei facilita la tasca educativa en tenir el material sempre a l’abast i cobreix totes les necessitats de l’alumne per poder dur a terme les tasques escolars: material de papereria, de plàstica, fotocòpies… No hi entren ni els llibres de text ni els quaderns de treball o material equivalent.

Aquest servei implica el pagament d’una quota anual de material per part de les famílies, que és de 75€ a infantil i de 85€ a primària. Per a les famílies sòcies de l’AFA, l’import és de 66€ a infantil i de 76€ a primària.

Aquesta quota facilita a les famílies l’accessibilitat a:

  • Activitats obligatòries (18€): tres obres de teatre adaptades a cada nivell i amb interès pedagògic: dos espectacles al Teatre Clavé (tres a P3) i una obra de teatre en anglès (de P4 a 6è).
  • Fotocòpies (40€ a primària i 30€ a infantil aproximadament): inclou tot el material fotocopiat que s’utilitza durant el curs.
  • Altres materials (27€ aproximadament): cartolines, fulls de colors, pintures, pinzells, ceres, goma eva, paper de seda, regles, compassos, tisores, material de pati, jocs, material per festes i celebracions a l’escola…