Qui som?

L’EQUIP DE MESTRES de l’escola treballem per aconseguir que els nostres alumnes:

  • Vinguin contents i il·lusionats a l’escola i se sentin estimats i escoltats.
  • Desenvolupin la seva autonomia i la capacitat d’esforç i d’autosuperació.
  • Enforteixin l’autoestima per tenir una imatge positiva d’ells i dels seus companys, identificant els seus sentiments i emocions i expressant-los.
  • Convisquin en un ambient positiu, estable i col·laborador, amb cohesió de grup.
  • Tinguin l’hàbit de ser constants i ordenats en la feina del dia a dia.
  • Siguin persones tolerants, empàtiques, respectuoses amb tot i tothom i que sàpiguen estar i comportar-se en qualsevol situació.
  • Assoleixin un seguit d’habilitats i competències que els siguin útils per poder afrontar la vida amb seguretat i per poder prendre les seves pròpies decisions.
  • Siguin crítics i sàpiguen plantejar-se dubtes, formular hipòtesis, preveure solucions, buscar la manera de resoldre-les, provar-ho i aprendre dels errors. En definitiva, que sàpiguen pensar, reflexionar i actuar.
  • Assoleixin aprenentatges a través de diversos recursos i procediments, com ara el joc, el moviment, l’experimentació, la investigació…