Personal del centre

EQUIP DIRECTIU

Director Alberto Rojo
Cap d’estudis Blanca Forts
Secretari Ricard Juan

COORDINACIONS

Educació infantil Eva Bou
Cicle inicial Fàtima Sendra
Cicle mitjà Roser Sureda
Cicle superior Jose García

TUTORIES

P3 A Noelia Gómez i Carmen Torres P3 B Eli Hernández
P4 A Hermínia Sedano P4 B Eli Belver
P5 A Ester Gené i Laura Fornaguera P5 B Eva Bou
1r A Fàtima Sendra 1r B Esther Villanueva
2n A Cristina Torra 2n B Beth Sánchez
3r A Àlex Peralta 3r B Míriam Solà
4t A Dolors Viñas 4t B Roser Sureda
5è A Jose García 5è B Roser Nonell
6è A Laia Lluís (Montserrat Maynou) 6è B Maria Roura (Judit Oriach)

ESPECIALITATS

Anglès (P4 i P5) i Arts & Crafts (CM i CS) Núria Dalmau
Anglès (1r i 2n) Inés Fernández
Anglès (3r) Sílvia Narbona
Anglès (4t, 5è i 6è) Carlos Romero
Arts & Crafts (CI) i Religió (EP) Maite Tornamorell
Educació física (1r, 2n, 3r i 4t) Jordi Bech
Educació física (5è i 6è) Blanca Forts
Psicomotricitat (EI) Sílvia Narbona
Suport (EI) Carmen Torres i Blanca Forts
Suport (EP) Núria Laspeñas
Música (EI) Laura Fornaguera
Música (EI i 2n a 6è) Ariadna Vergés
Música (1r) i Ràdio (4t, 5è i 6è) Alberto Rojo
Educació especial (P3 a 3r) Carme Rojas
Educació especial (4t a 6è) Ricard Juan
Aula d’acollida Jordi Bech

PERSONAL DE SUPORT

Tècnica d’educació infantil (TEI)
Anna Padrós
Vetlladores Iris Clot i Maika Martín

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Administrativa Montse Maestro
Conserge Esther Llavina