Personal del centre

EQUIP DIRECTIU

Director Alberto Rojo
Cap d’estudis Blanca Forts
Secretari Ricard Juan

TUTORIES

P3 A Anna Vives P3 B Eli Belver
P4 A Ester Gené i Elisenda Hernández P4 B Eva Bou
P5 A Hermínia Sedano P5 B Mònica Jiménez
1r A Cristina Torra 1r B Beth Sánchez
2n A Fàtima Sendra 2n B Esther Villanueva
3r A Dolors Viñas 3r B Roser Sureda
4t A Jèssica Hernández 4t B José Luis Fernández
5è A Cristina Caimel 5è B Judit Oriach
6è A Jose García 6è B Roser Nonell

ESPECIALITATS

Anglès (P4 i P5) i Arts & Crafts (CM i CS) Núria Dalmau
Anglès (1r, 2n i 3r) Inés Fernández
Anglès (4t) Sílvia Narbona
Anglès (5è i 6è) Laia Manresa
Arts & Crafts (CI) i Religió (EP) Maite Tornamorell
Educació física (1r, 2n i 3r) Jordi Bech
Educació física (4t, 5è i 6è) Blanca Forts
Psicomotricitat i suport (EI) Jasmina Dou
Suport (EI) Noelia Gómez
Suport (EI i EP) Sílvia Ortet
Suport (EP) Sílvia Narbona
Música (EI i 2n a 6è) Victòria Morer
Música (1r) i Ràdio (4t, 5è i 6è) Alberto Rojo
Educació especial (P3 a 3r) Carme Rojas
Educació especial (4t a 6è) Ricard Juan
Aula d’acollida Jordi Bech

PERSONAL DE SUPORT

Vetlladora Iris Clot
Tècnica d’educació infantil (TEI)
Anna Padrós

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Administrativa Montse Maestro
Conserge Esther Llavina