Personal del centre

EQUIP DIRECTIU

Director Alberto Rojo escolaignasiiglesias@xtec.cat
Cap d’estudis Blanca Forts escolaignasiiglesias@xtec.cat
Secretari Jose García escolaignasiiglesias@xtec.cat

COORDINACIONS

Educació infantil Carmen Torres torrescarmen@ignasiiglesias.cat
Cicle inicial Fàtima Sendra sendrafatima@ignasiiglesias.cat
Cicle mitjà Roser Sureda suredaroser@ignasiiglesias.cat
Cicle superior Ariadna Vergés vergesariadna@ignasiiglesias.cat

TUTORIES

P3 A Judit Pedrol i Cristina Guerrero pedroljudit@ignasiiglesias.cat  – guerrerocristina@ignasiiglesias.cat
P3 B Eva Bou boueva@ignasiiglesias.cat
P4 A Noelia Gómez i Núria Pera gomeznoelia@ignasiiglesias.cat – peranuria@ignasiiglesias
P4 B Marta Durà i Meritxell Gombau duramarta@ignasiiglesias.cat – gombaumeritxell@ignasiiglesias.cat
P5 A Carmen Torres torrescarmen@ignasiiglesias.cat
P5 B Eli Belver belvereli@ignasiiglesias.cat
1r A Elba Cantallops cantallopselba@ignasiiglesias.cat
1r B Cristina Torra torracristina@ignasiiglesias.cat
2n A Fàtima Sendra sendrafatima@ignasiiglesias.cat
2n B Esther Villanueva villanuevaesther@ignasiiglesias.cat
2n C Joana Font fontjoana@ignasiiglesias.cat
3r A Roser Sureda suredaroser@ignasiiglesias.cat
3r B Judit Ortiz ortizjudit@ignasiiglesias.cat
4t A Àlex Peralta peraltaalex@ignasiiglesias.cat
4t B Míriam Solà solamiriam@ignasiiglesias.cat
4t C Miriam Moreno morenomiriam@ignasiiglesias.cat
5è A Lídia Valls vallslidia@ignasiiglesias.cat
5è B Cristina Caimel caimelcristina@ignasiiglesias.cat
5è C Irene Baeza baezairene@ignasiiglesias.cat
6è A Arantxa Dorado doradoarantxa@ignasiiglesias.cat
6è B Olga Moreno morenoolga@ignasiiglesias.cat

ESPECIALITATS

Suport i psicomotricitat (P3) Cristina Guerrero guerrerocristina@ignasiiglesias.cat
Anglès i psicomotricitat (P4 i P5) Núria Dalmau dalmaunuria@ignasiiglesias.cat
Suport (EI) Meritxell Gombau gombaumeritxell@ignasiiglesias.cat
Suport (EI) Núria Pera peranuria@ignasiiglesias.cat
Anglès (1r i 2n) i Música (1r) Inés Fernández fernandezines@ignasiiglesias.cat
Educació física (1r) Cristina Torra torracristina@ignasiiglesias.cat
Educació física (2n) Esther Villanueva villanuevaesther@ignasiiglesias.cat
Música (2n) Fàtima Sendra sendrafatima@ignasiiglesias.cat
Plàstica (2n) Isabel Cabaña cabanaisabel@ignasiiglesias.cat
Anglès i educació física (3r i 4t) Jordi Bech bechjordi@ignasiiglesias.cat
Anglès i educació física (5è i 6è) Marc Molina molinamarc@ignasiiglesias.cat
Música (4t, 5è i 6è) i Plàstica (5è i 6è) Ariadna Vergés vergesariadna@ignasiiglesias.cat
Educació especial Carme Rojas rojascarmen@ignasiiglesias.cat
Educació especial Ariane Sotelo soteloariane@ignasiiglesias.cat
Educació especial (Aula Rainbow) Anna Verrier verrieranna@ignasiiglesias.cat
Suport i plàstica (3r) Maite Tornamorell tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat
Suport Blanca Forts fortsblanca@ignasiiglesias.cat
Suport Noelia Tareco tareconoelia@ignasiiglesias.cat
Suport Alberto Rojo rojoalberto@ignasiiglesias.cat
Atenció educativa domiciliària Ariane Sotelo soteloariane@ignasiiglesias.cat

PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA

Tècnica educació infantil (TEEI)
Anna Padrós padrosanna@ignasiiglesias.cat
Tècnica integració social (TIS) Sofia Castelló castellosofia@ignasiiglesias.cat
Educador educació especial (Aula Rainbow) Jorge Cueva cuevajorge@ignasiiglesias.cat
Vetlladora Iris Clot clotiris@ignasiiglesias.cat

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Administrativa Montse Maestro
Conserge Esther Llavina