Calendari del curs 2018-2019

L’horari lectiu del centre és de 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h per a tots els alumnes del centre. La porta s’obre cinc minuts abans per començar les sessions amb puntualitat. El dia 21 de desembre i a partir de l’11 de juny de 2018 es fa jornada intensiva de 9 a 13 h.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que s’informa a les famílies en les reunions prèvies corresponents.