Calendari curs 2020-2021

Descarrega’t el calendari en pdf

L’horari lectiu del centre és de 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h (aquest curs els horaris d’entrades i sortides seran esglaonats especificats al Pla d’Organització 2020-2021). La porta s’obre cinc minuts abans per començar les sessions amb puntualitat. El dia 21 de desembre i del 7 al 22 de juny de 2021 es fa jornada continuada de 9 a 13 h.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3, i aquest curs també excepcionalment per l’alumnat de P4, s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una modificació dels horaris dels tres primers dies de classe (12, 13 i 16 de setembre), i que s’informa a les famílies en les reunions prèvies corresponents.