Projectes d’equitat

L’escola participa de dos programes co-finançats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Fons Social Europeu 2014-2020. Concretament, aquests programes són:
  • Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació (POEFE).
  • Projecte d’èxit educatiu en favor de l’alumnat, (POEFA).
El primer es concreta en l’organització d’un Taller de reforç educatiu dirigit a alguns alumnes de CS.
El segon, que anomenem Educació 360 per a tothom, consta de diferents activitats dirigides a alumnes i famílies:
  • suport dins l’aula ordinària per part d’una professional.
  • ajuts a famílies d’alumnes per participar en activitats complementàries.
  • suport d’orientació a infants amb necessitats educatives.
  • tallers dirigits a famílies i alumnes sobre diferents temàtiques.