Projectes d’equitat

El curs 2019-2020, l’escola va participar de dos programes co-finançats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Fons Social Europeu 2014-2020. Concretament, aquests programes van ser:

  • Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació (POEFE).
  • Projecte d’èxit educatiu en favor de l’alumnat, (POEFA).

El primer es va concretar en l’organització d’un Taller de reforç educatiu dirigit a alguns alumnes de 5è en horari no lectiu i de dues sessions setmanals.

El segon, anomenat Educació 360 per a tothom, va constar de diferents activitats dirigides a alumnes i famílies:

  • suport als alumnes de CS dins l’aula ordinària per part d’una professional.
  • ajuts a famílies d’alumnes per participar en activitats complementàries, com colònies i sortides.
  • tractaments específics a infants amb necessitats educatives per part de professionals, fora de l’horari escolar.
  • tallers dirigits a famílies i alumnes sobre diferents temàtiques.

Actualment, aquest curs 2020-2021, l’escola també gaudeix d’un fons a càrrec del Departament d’Educació que promociona l’equitat educativa, augmentant les oportunitats d’èxit a tothom. Es tracta del Programa de Millora de les Oportunitats Educatives (PMOE), que hem elaborat i ja implementem diverses mesures al voltant d’aquests àmbits:

  • Reducció de les barreres econòmiques
  • Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i reforç de l’atenció educativa
  • Acompanyament, implicació i participació de les famílies
  • Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de l’escola