Material escolar i sortides

El Consell Escolar ha disposat el cobrament de les següents quotes anuals a les famílies -que complementen els ingressos de les administracions- per desenvolupar totes les activitats i serveis atenent sempre al principi d’oferir sempre la màxima qualitat educativa.

QUOTES ANUALS:

  • Material escolar (fungible, fotocòpies, biblioteca): 90€ / infant
  • Sortides (entrades, autocars, tallers): 45€ / infant
  • AMPA: 15€ / família

TOTAL CURS: 135€ per alumne/a + 15€ per família.

Els pagaments s’han d’efectuar a través del servei de TPVescola (App mòbil, internet o terminal físic).