Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 13 d’abril de 2019 al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2019

Dies festius i/o de lliure disposició:

12 d’octubre de 2018

1 de novembre de 2018

2 de novembre de 2018

6 de desembre de 2018

7 de desembre de 2018

4 de març de 2019

1 de maig de 2019

20 de maig de 2019

10 de juny de 2019

Jornada compactada:

21 de desembre de 2018 i del 12 al 21 de juny de 2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 8:30h a 13:00h i de 15:00h a 16:30 h per als alumnes d’educació primària. Els alumnes d’educació infantil tenen un horari de 8:30h a 12:00h i de 15:00h a 16.30h. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 12 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 8:30h a 13:00h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 16:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies a les reunions prèvies corresponents.