L’escola

Aquesta secció pot contenir totes les pàgines necessàries per a oferir una descripció general de l’escola: ubicació, història, instal·lacions, equip docent, consell escolar, pla de qualitat, calendari, salut, informacions pràctiques, normativa…

En la maqueta inicial s’inclouen algunes d’aquestes pàgines amb contingut simulat. L’administrador/a pot editar-les, eliminar-les o crear-ne de noves des del tauler. És important que a la caixa Atributs de les pàgines hi consti com a pare/mare la pàgina “L’escola“, i que tinguin seleccionada la plantilla “Menú lateral“.