Història

El nom de la nostra escola ret homenatge a tres germanes: Pilar,  Concepció i Cecília Bertomeu. Les tres exerciren de mestres a la nostra ciutat i deixaren rera seu una tasca important en el camp de l’ensenyament.

germanes

Pilar Bertomeu (1871- 1929 ), la més gran de les germanes es posà al davant de l’ Escola Nacional Graduada de nenes del carrer Sant Cugat. Compartia les mateixes inquietuds pedagògiques que Rosa Sensat.
Des d’una posició tradicional catòlica, aplicava un sistema d’ensenyament molt avançat, on les nenes no eren un element passiu sinó que se les estimulava a participar en la seva pròpia formació.

germana-conxita

Conxita Bertomeu (1881- 1976 ), era la mitjana. Quan morí “donya” Pilar, es va fer càrrec de la direcció de l’escola i del quart grau. Acabada la guerra civil (1940), l’escola va canviar de local passant a ocupar l’antic cafè de La Unió a la plaça de Cuba, el qual, i en memòria de donya Pilar, es va batejar amb el nom de “Escuela Nacional Nuestra Sra. Del Pilar”.

Cecilia Bertomeu (1890-1981), s’encarregava dels petits de primer grau. Era una persona de caràcter molt agradable i melós. En deixar la seva germana Conxita la direcció de l’escola, l’agafà ella i es féu càrrec de la classe de les més grans.