Qui sóm

Equip Directiu

Director: Pere Mármol

Cap d’estudis: Anna Tinoco

Secretària: Victòria Rigual

Educació Infantil Elena Dorda (P3A)

Estel López (P3B)

Belinda Pérez (P4A)

Noelia Casado (P4B)

Lourdes Torrico (P5A)

Bàrbara Gil (P5B)

Cicle Inicial Alba Vélez (1rA)

Marta Galceran (1rB)

Roser Genisans (2nA)

Teresa Paradís (2nB)

 

Cicle Mitjà  

Ana Castiblanque (3rA/Coord LIC)

Susanna Contelles (3rB)

Alba Fuentes (4tA)

Sara Borrego (4tB)

 

Cicle Superior Marta Sánchez (5èA)

Ana Gutiérrez (5èB i Coord CS)

Imma Cos (6èA)

Teresa Navarro (6èB)

 Especialistes Luis Carlos Fuentes (Música)

Marta Girós (Anglès i Coord CM)

Maria Expósito, Dani Jurado i Laura Galera (Anglès)

Gisela Silvestre (Atenció a la Diversitat CI i Coord CI)

Anna Sauleda (Aula d’Acollida i Coord TAC)

Mariona Campmajó (Atenció a la Diversitat CM)

Ester Casas (Atenció a la Diversitat CS)

Judit Tirado (Audició i Llenguatge i Coord. EI)

Jordi Roca i Pere Mármol (Educació Física)

Anna Tinoco (Psicomotricitat i suport EI)

Marta Maltas (suport EI)

Ma Rosa Fresno (suport CI-CM i informàtica)

Victòria Rigual (Informàtica CS)

Elisenda Terrado (suport CI)

Alba Sánchez (suport CM)

Lluïsa Almansa (suport CS)

Cristina Julian (biblioteca escolar)

Equip Social Lluïsa Piris (Educadora Social)

Núria Esplugas (Tècnica d’Integració Social)

Personal d’Atenció Educativa Virgínia Garcia (Tècnica Ed. Infantil)

Vanesa Gala / Yolando Chamarro / Andrea Fernández (Vetlladores)

Administració i Serveis Beatriu López (Auxiliar administrativa)

Antoni Martín / Mavi Carmona (Auxiliars de Serveis Edifici Gran)

Irene Fernández (Auxiliar de Serveis Edifici Infantil)

Urbani / Mila / Mari (personal de neteja)