Qui sóm

 

 

 

Equip Directiu

Director: Pere Mármol

Cap d’estudis: Marta Bistuer

Secretària: Victòria  Rigual

Educació Infantil Roser Genisans (P3A)

Belinda Pérez (P3B)

Marta Maltas (P4A )

Elena Dorda (P4B)

Lourdes Torrico (P5A)

Cristina Molina (P5B)

Cicle Inicial Anna Sauleda (1rA i Coord)

Patricia Salarich  (1rB)

Teresa Paradís (2nA)

Lídia Rodríguez (2nB)

Cicle Mitjà Ana Gutiérrez (3rA i Coord)

Sara Borrego (3rB)

Raquel Codolà (4tA)

Ana Castiblanque (4tB)

Cicle Superior Ariadna Nieto (5èA)

Teresa Navarro (5èB)

Xavier Jiménez (6èA)

Marta Sánchez (6èB)

 Especialistes Carol Montesinos (Música)

Marta Girós (Anglès i Coord CS)

Maria Expósito (Anglès)

Marta Bistuer (Anglès)

Gisela Silvestre (Educació Especial)

Eugenia Mirete (Educació Especial)

Judit Tirado (Audició i Llenguatge)

Núria Fogueras (Audició i Llenguatge)

Jordi Roca (Educació física)

Pere Mármol (suport)

Ester Casas/ Susanna Contelles (suport)

Arnau Romans (Suport CI)

Anna Tinoco (Suport EI i Coord. EI)

Noelia Casado/Miríam Villaret (Suport EI)

MªRosa Fresno (Suport CI i informàtica)

Mercè Espanya (Aula d’Acollida i biblioteca)

Ma. Àngels Sala (Biblioteca)

Victòria Rigual (Informàtica)

Dani Mena (Educació física i informàtica)

Administració i Serveis Virgínia Garcia (Tècnica Ed. Infantil)

Lluïsa Piris (Tècnica d’ integració social)

Yolanda Chamorro (Vetlladora)

Antoni Martín (Conserge Ed. Primària)

Juan Carlos González / Irene Fernández (Conserge Ed. Infantil)

Gemma Campanario (Administrativa)