Pla d’organització de centre COVID-19

Estimades famílies us presentem els aspectes més importants del pla d’obertura del nostres centre COVID-19

Pla d’actuació en cas de detectar un posible cas de COVID-19.

 Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

  1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual.
  2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
  3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant .
  4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
  5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.
  6. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu.

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.

Els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien:

  • Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable:

Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.

  • Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici…) :

Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.

  • Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais:

Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció.  

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.

Entrades i sortides:

Accés    Grup Horari mati

Entrades/Sortides

Horari tarda Horari sortida
 

Pati infantil

 

P3

 

9’10h/12’50h

 

14’55h

(pati infantil)

 

15’50h

(pati infantil)

Principal-Portes 1-2 P4/P5     9h/12’50h 14’55h

(Entrada principal:Porta 1 i 2

 15’50h (Portes 1 i 2)
Principal-Escala 1 3r/4rt     9h/13h 15h (Escala 1) 16h (Porta 1)
Principal-Escala 2 5è/6è     9h/13h 15h (Escala 2) 16h (Porta 2)
Principal-Porta 1 1r     9’05h/12’55h 15’05h

(Porta 1)

15’55h (Porta 1)
Principal-Porta 2 2n     9’05h/12’55h 15’05h

(Porta 2)

15’55h (Porta 2)
Pati Ed. Infantil P3     9’10h/12’50h 14’55h

(Pati infantil)

15’50h (Pati Ed. Infantil)

Esbarjo:

                    Horari                 Grup                   Espai
10’20 a 10’50h              1r/2n    Pati central/sorral
10’20 a 10’50h              3r/4rt    Pista/picnic
11 a 11’30h              5è/6è    Pista/pati central/picnic
11’30 12’15h           P3/P4/P5    Pati Ed. Infantil.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>