Consell escolar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR
Equip Directiu:

Directora: Marta Torrent Sánchez.

Cap d’Estudis: Mª Àngels Ruiz Blázquez.

Secretària: Marta Sevilla García.

Representants famílies:

Lourdes Santos Sáez(AMPA).

Gerard Muliterno Santiago.

Leonela Vázquez Gracia.

Aranzazu Covacho Plata.

Sílvia Tortosa Capdevila.

Yesenia Gloria Villacencio Chávez.

Representants Professors:

Patrícia Romeu Freixinet.

Carme Roca Aguilar.

Marc Ferrer García.

Marina Draper Egea.

Representant de l’Ajuntament:

Silvia Garrido Salmerón.

Representant dels P.N.D.:

Pilar Rodríguez García

Responsable del Consell per impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones: Carme Roca Aguilar.

 

COMISSIÓ ECONÓMICA:

Directora: Marta Torrent Sánchez.

Secretària: Marta Sevilla García.

  1. Ajuntament: Silvia Garrido Salmerón.

Professorat: Marina Draper Egea.

  1. Pares/Mares: Aranzazu Covacho Plata.

 

COMISSIÓ PERMANENT:

Directora: Marta Torrent Sánchez.

Cap d’estudis: Mª Àngels Ruiz Blázquez.

Secretària: Marta Sevilla García.

Professorat: Patrícia Álvarez Rodríguez.

  1. Pares/mares: Lourdes Santos Sáez.

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA:

Directora: Marta Torrent Sánchez.

Cap d’estudis: Mª Àngels Ruiz Blázquez.

Secretària: Marta Sevilla García.

Professorat: Marc Ferrer García.

  1. Pares/Mares: Gerard Muliterno Santiago/Sílvia Tortosa Capdevila.