Sortides

L’escola organitza sortides pedagògiques per tots els cicles, aprofitant els recursos naturals I instal·lacions de l’entorn.

Sempre que calgui fer un pagament cal respectar les dates. No s’acceptaran pagaments el mateix dia de la sortida.