GEP

El GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres d’arreu de Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest grup experimental durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019.

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la competència lingüística i plurilingüe dels nostres alumnes. Aquest objectiu l’aconseguirem incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques.

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

A continuació us detallem algunes de les activitats que s’estan engegant a l’escola:

Educació Infantil: Outdoors English i Storytelling time

La llengua anglesa al Parvulari sempre va vinculada a la vivència. Es busca un espai on la llengua estigui lligada estretament al context per tal de potenciar un ús real d’aquesta. En aquesta línia tot just comencem el projecte Outdoors English. Tenint en compte que la jornada escolar està farcida de moments fora de l’aula amb un alt valor pedagògic, ens posem el repte d’aprofitar-los com a espais amb un alt potencial d’immersió. A mode d’exemple, a P3 hem començat l’SNACK TIME, un espai on obrim les “snack boxes” i ens desitgem “Enjoy your meal”.

A l’aula la filosofia és la mateixa: viure la llengua i despertar la motivació, l’interés i el gust per aquesta. Les classes es vehiculen a partir de l’STORYTELLING TIME i sovint van acompanyades d’activitats dramàtiques i de manipulació. L’anglès des del cos i amb el cos per fer néixer l’emoció.

Cicle Mitjà: The Drama Workshop

El joc dramàtic demana comunicació. I és aquesta necessitat comunicativa la que dóna sentit a l’ús de la llengua. L’ús de tècniques dramàtiques ens dóna la possibilitat d’abordar aspectes lingüístics i discursius, però també gramaticals i lèxics. La pronunciació i l’entonació també queden totalment integrades en l’us de la llengua. En aquest línia, encarem el repte d’oferir un dels tallers de cicle mitjà en L2: The Drama Workshop.  Ja tenim alguna experiència i seguim construint. Us deixem amb algunes fotos de The midsummer’s night dream de William Shakespeare.