La fundació Bosch Aymerich subvenciona la setmana blanca.

La Fundació Bosch Aymerich; accionistes majoritaris de l’estació d’esquí de Masella, ha atorgat una subvenció per cobrir la totalitat de les despeses de la setmana blanca de tot l’alumnat de l’escola durant els cursos 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.

Agraïm de nou a la Fundació Privada Bosch Aymerich per donar aquesta gran oportunitat a l’alumnat de l’escola Llums del Nord.