Casal d’estiu

L’AMPA ofereix  casal d’estiu

Proximament s’informarà de les dates i de les condicions