Oferta educativa

Educació Infantil (de 3 a 5 anys)

  • P3
  • P4
  • P5

Primària (6 a 12 anys)

  • 1r
  • 2n
  • 3r
  • 4t

Un equip docent estable de 15 educadores i educadors (especialistes d’educació infantil, primària, música, anglès i educació especial) que organitza i gestiona l’àmbit d’ensenyament-aprenentatge, amb el suport de l’equip d’administració i serveis (TEI, secretària i conserge).