Camí Escolar

El Projecte de Camí Escolar no només fomenta l’autonomia de l’alumnat, si no que és una eina que permet conèixer i eixamplar els lligams entre l’escola, l’alumnat i el veïnatge.

El projecte es coordina des d’una comissió formada per membres  L’AMPA , la direcció del centre i la coordinadora del projecte. També hi té cabuda el  tècnic de barri.

Cada curs es fa una repassada de la situació actual del Camí, s’estableixen propostes de millora i es realitzen accions encaminades al coneixement per part de l’alumnat de les botigues amigues.

El Camí Escolar es va inaugurar l’any2014. S’emmarca dins el Camí Escolar de la Font de la Guatlla Magòria i és la culminació d’anys de treball per millorar no només l’accessibilitat al centre, sinó també l’ordenació i millora de l’entorn.

El curs 16-17 es va intentar posar en marxa l’anomenat Bus a Peu. Es van establir quatre possibles itineraris dels quals només se’n va arribar a posa en funcionament 2.

El curs 17-18 no hi ha hagut demanda al respecte. Per tant , tot i que si n’hi ha es pot posar en marxa. Els itineraris estan aturats.

La comissió de Camí escolar ha dut a terme el dossier que  podeu consultar. S’ha fet una revisada de punts que cal millorar i proposa altres actuacions en zones properes. Estem pendents que des del Districte es porti a terme el Camí Escolar de la zona de la Marina per tal d’ampliar cap aquests sector les millores d’accés i viabililitat.

Botigues amigues

Invitació inauguració Font de la Guatlla 2014

Discurs inauguració de la directora de l’Escola Pau Vila

PARADES Bus a Peu escola Pau Vila – 2016_17

 

CAMÍ ESCOLAR PAU VILA 2018 1

CAMÍ ESCOLAR PAU VILA 2018 2