Biblioteca-Mediateca

A la nostra escola sempre hem fet les activitats de biblioteca i informàtica dins de l’horari lectiu perquè hem volgut potenciar la motivació per la lectura i l’ús de dels ordinadors com a eines d’ensenyament i aprenentatge.

Què fem per facilitar i estimular la lectura?
La biblioteca és un espai estimulant, acollidor i amb un variat fons de llibres, el que permet tenir en compte la diversitat d’interessos i necessitats de lectura de cadascú.

Disposem d’1h setmanal, amb mig grup classe a la biblioteca, per llegir, explicar contes i emportar.se en prèstec els llibres que han triat.

Què fem per informar-se i comunicar-se amb recursos de fonts i formats diversos?

Busquem la informació que necessitem, la interpretem i seleccionem allò que respon a la nostra recerca, com també desestimem la informació que no ens és d’utilitat, utilitzant diverses fonts com: internet, dvd, cd-rom, llibres de coneixements, revistes…

Destinem 2h setmanal  a la mediateca, amb dues professores

La nostra biblioteca.mediateca

Catàleg de l’escola

Biblioteca Artur Martorell