Trets d’identitat

 • L’escola és de titularitat municipal, integrada dins el Consorci d’Educació de Barcelona. És una escola familiar, d’una línia d’Educació Infantil i Primària.
  Som una escola catalana i laica, arrelada a l’entorn i a la ciutat. Celebrem festes i tradicions pròpies de la nostre identitat cultural.
  Està situada en un entorn privilegiat ( entre la muntanya de Montjuïc i el barri de Font de la Guatlla, Magòria). Treballem per oferir als nostre nens i nenes un ampli ventall de recursos educatius per afavorir la seva educació integral.
 • Afavorim que el nostre alumnat adquireixi uns estils de vida que els permeti ser bons ciutadans i ciutadanes , potenciant el respecte cap als altres dins i fora de l’escola . Que respectin l’entorn cultural i ambiental, aportant aspectes de millora en la societat on viuen
 • Acció tutorial. Acompanyament a les famílies en el procés de creixement dels seus fills/filles, fent un seguiment i assessorament pedagògic i emocional adaptant-nos a les necessitats d’aprenentatge de cada alumne.
 • Treballem l’Educació emocional . Ajudem a l’ alumnat al seu autoconeixement i a trobar estratègies per relacionar-se amb els altres de forma empàtica. Ajudem a l’alumne a aprendre a identificar i expressar emocions i sentiments per tal  que pugui desenvolupar les seves competències emocionals
 • Som escola Inclusiva. Adaptem les activitats a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials
 • Realitzem sortides i activitats relacionades amb el currículum. Treballem els continguts de manera més vivencial i aprenent a comportar-se i relacionar-se en espais diferents del centre escolar.
 • Democràtica i participativa. Tota la Comunitat Educativa té els seus canals de comunicació i participació.
 • Coeducativa. Treballem per garantir les mateixes oportunitats entre gèneres.
 • Afavorint els àmbits artístics i d’Educació Física ( piscina en horari lectiu de P3 a 2n, activitats d’Educació Musical i esportives integrades al llarg de tota l’escolaritat).
  Laica, aconfessional.
 • Col·laborem en projectes educatius d‘actualitat: científics, culturals, mediambientals i socials. Formem part de les Escoles Sostenibles i jardí vertical
 • Projectes transversals de centres: Els espais verds de l’escola , un món ple de vida.
 • Potenciem un bon aprenentatge de les llengües al centre (català, castellà i anglès), perquè puguin assolir una bona competència comunicativa en un món globalitzat. Introduïm la llengua anglesa a P4.
 • Continuïtat de la secundària al IES XXVena, i IES Bosc de Montjuïc..
  .
  .
  .
  ..