Consell escolar

Composició del Consell Escolar

 

Representants sector mares/pares:  Ruth Oliva, William Moran, Xavier Navarro, Belinda Montes, Carme Garrigó

Representants sector professors/es:   Lídia Martin Millan, Montse Soler, Àngela Brillas , Edgard Ferré, Júlia Latorre , Joan Carmona.

Representant sector AMPA: Rodrigo Plaza

Representant sector PAS :  Carla Marín

Representant Municipal : Elena Mas

Equip directiu :  Lluís Garcia Mur, Anna Delgado

Secretària:   Miriam Nuestraseñora del Manto

 

 

Composició de les Comissions

 

Temps de migdia:

Ruth Oliva com a representant sector pares i mares del consell escolar, la Marta Pinazo i l’Adriana Polo i participa Vanessa de l’empresa de menjador i Vanessa com a coordinadora dels monitors

 

Comissió econòmica:

William Morán com a representant sector pares i mares del consell escolar, Elena Mas com a representant municipal.

Comissió de convivència:

Belinda Montes com a representant sector pares i mares del consell escolar, Lluís Garcia, director i Anna Delgado com  cap d’estudis.

 

Comissió de camí escolar:

No és obligatòria com a consell escolar, Carmen Cruz, Queralt Rota, com  representants de pares i mares.