Escola Sostenible

El coneixement de l’entorn i el respecte al Medi ambient estan molt presents en el treball diari a l’escola.

La nostra escola està situada en un ambient privilegiat i cal que els nostres nens i nenes  aprenguin con aconseguir mantenir-lo i tenir-ne cura. Ès dins d’aquest marc que formem part de les Escoles Sostenibles des de fa  molt anys. Gràcies això hem engegat diversos projectes.

Tenim un projecte d’escola anomenat: “Els espais verds de l’escola, un món ple de vida.”

Dins d’aquest projecte, que és tranversal per a tota l’escola hi trobem:

El jardí vertical

La cura del jardinet petit per part de parvulari

La creació i manteniment d’un hort urbà a les terrasses de primer i segon.

Les plantes aromàtiques a 3r i 4t

El nom dels arbres de l’escola a 5è (acacia, melia, morera, pollancre, prunera, tipuana)

Fem compostatge a 6è.

Fotos del projecte

La memòria i les fotos les podeu consultar a a l’apartat de cada curs

Part de la tasca que fem a l’escola la coordina i n’informa la comissió Boixac. Aquesta comissió està formada pels delegats dels nens i nenes i per la directora i una mestra.

Aquesta comissió es preocupa de fer arribar a les classes que cal no malgastar l’aigua, no trepitjar les plantes, fer servir embolcalls sostenibles per a l’esmorzar…

Cada classe realitza durant el curs una sortida i/o activitat relacionada amb la cura de l’entorn: reciclet, l’energia, la contaminació (projecte Breathe)…

Procurem reciclar el màxim paper possible, reciclem plàstic  recollim  piles i hem realitzat campanyes sobre la brossa orgànica.

També col·laborem amb l’associació “Progat” que ajuden a tenir cura dels pobrets gates que viuen pel carrer.

El nostre projecte educatiu contempla la formació de ciutadans i ciutadanes compromesos amb el medi ambient

Si els nostres nens i nenes aprenen a tenir cura del seu entorn, el nostre món serà més sostenible..

MEMÒRIA CURS 2008-09

MEMÒRIA 2009-10

MEMÒRIA CURS 2010/11

MEMÒRIA CURS 2011.12

MEMÒRIA CURS 2012-13

MEMÒRIA CURS 2013-14

MEMÒRIA CURS 2014-15

MEMÒRIA CURS 2015-16

MEMÒRIA CURS 2016-17

MEMÒRIA CURS 2017-18

MEMÒRIA CURS 2018-19

MEMÒRIA CURS 2019-20