Activitats extraescolars

les activitats extraescolars es fan fora de l’horari lectiu.
Les planifica i gestiona la Junta de l’Ampa.
Es realitzen gràcies a l’ús de recursos públics de l’Administració i a l’aportació voluntària de recursos dels pares i mares.