Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars tenen lloc en horari no lectiu,  al migdia, de 13:45h a 14:45h, o després de les 16:30h, i la major part d’elles les organitza l’AMPA de l’escola, la qual subcontracta les activitats a entitats especialitzades.

Totes les activitats extraescolars que s’imparteixen hauran d’estar en sintonia i respectar la línia pedagògica del centre, els valors i les actituds que aquest proposi.

Les activitats que s’oferiran hauran de ser apropiades per a tots els alumnes amb la única diferència de l’edat i l’oferta haurà d’abraçar totes les edats amb activitats apropiades a cadascuna d’elles.

L’AMPA podrà decidir sobre l’organització i/o continuitat d’una activitat ofertada segons la quantitat d’alumnes inscrits.

Són activitats voluntàries i de pagament obligatori.

 

Per més informació