Material escolar

El material escolar és col·laboratiu. Les quotes per poder pagar el material escolar i les activitats (sortides) programades, es realitzen de la sgüent manera:

  • 50€ el 1r trimestre
  • 30€ el 2n trimestre
  • 30€ el tercer trimestre

 

Els llibres utilitzats per cada curs es poden comprar a l’escola el mes de juliol o bé en qualsevol llibreria

Material curricular 17-18