Suport informàtic

Per realitzar la cerca d’informació, preparació,  i tractament de cada programa hem fet servir un ampli ventall d’eines informàtiques, dintre de les nostres possibilitats, però sense les quals no hagués estat possible obtenir els diferents tipus d’arxius  i fer l’enregistrament dels programes.

Per realitzar tot això hem servir:

  • Ordinadors de sobretaula
  • Ordinadors portàtils
  • Càmera de video
  • Càmera fotogràfica
  • tripodes
  • telèfons mòbils

I cadascun dels sotfwares per tractar audio, fotogràfia i video en els formats comprimits més adients per facilitar el seu ús.