Altaveus

Un altaveu és un transductor electroacústic que converteix un senyal elèctric en so. En els sistemes de música és l’element que més determina la qualitat del so. En la seva versió reduïda, on s’aplica directament a l’orella de l’oient, rep el nom d’auricular.

 

 

 

 

Altaveus dinàmics

El disseny tradicional està format per dues parts: un con semi-rígid, que està subjectat a una bobina, normalment de coure. Aquesta bobina està orientada de forma coaxial amb un imant permanent. Quan el senyal elèctric recorre la bobina fa oscil·lar la part semi-rígida, i es produeix el so. L’altaveu consta d’una membrana, generalment de cartró i de forma cònica, unida a una bobina que rep el corrent elèctric del senyal. Aquesta bobina està localitzada dins d’un potent imant i, per efecte electromagnètic, es mou quan el corrent elèctric la travessa. El moviment vibratori de la bobina es transmet immediatament al con de cartró al qual està fixada. Així es produeix el so.

Altres altaveus dinàmics

Altres altaveus dinàmics fan servir una cúpula en lloc d’un con.

Actualitat

Actualment, els ordinadors venen amb altaveus incorporats; un de gros i un parell de petits, juntament amb el controlador de volum. Fins i tot hi ha un festival: El Festival de l’altaveu a Sant Boi de Llobregat.

Altres tecnologies

Els altaveus també poden ser piezoelèctrics i electrostàtics.