La nostra ràdio

Aquesta secció pot contenir totes les pàgines necessàries per a oferir una descripció general de la nostra ràdio: ubicació, història, instal·lacions, equip docent, informacions pràctiques, normativa…

Esperem que us agradi el material que hem treballat!