Organigrama

La ràdio està gestionada pels alumnes de 4t de l’eso, però tot i això hi ha un professor responsable del bon funcionament de la mateixa, de forma que es faci un bon us de l’espai i del material així com dels recursos que s’utilitzen, ja que els aparells i elements que formen una ràdio son delicats i cars.

Foto1. Recreació d’organigrama.

El màxim responsable de l’activitat no deixa de ser el professor que al cap i a la fi a de valorar el seu treball i es podria entendre com el director/gestor de la ràdio, però podríem dir que dintre de l’organigrama del funcionament de la ràdio no hi ha cap càrrec que estigui per damunt o per sota de ningú ja que el seu funcionament és un bloc, que queda determinat per les següents funcions:

  • direcció (professor)
  • coordinació de redacció (professor i alumnes)
  • moderador (alumnes)
  • locutors (alumnes)
  • control de taula (alumnes)
  • control de música (alumnes)
  • control de gravació de so (alumnes)
  • control de vídeo (alumnes)
  • control d’imatge (alumnes)
  • Gestió de comunicació 3.0.(alumnes)