Normes

Pel que a les normes conductuals i de convivència, es basen en les mateixes normes de convivència que hi ha a qualsevol classe de l’eso i que estan marcades per l’escola. No hem d’oblidar que el material que s’utilitza es bastant delicat.