Amplificador d’auriculars

Un amplificador és tot dispositiu que, mitjançant la utilització d’energia, magnifica l’amplitud d’un fenomen.Amplificar és engrandir la intensitat d’alguna cosa, en general, so. També podria ser llum o magnetisme, etc. En termes particulars, un amplificador és un aparell al qual se li connecta un dispositiu de so i augmenta la magnitud del volum. Un amplificadot també es pot utilitzar per augmentar el nombre de senyals, que és el nostre cas amb el amplificador d’auriculars, ja sigui des d’un dispositiu de sortida que només té una entrada a un altre que multiplica el senyal per poder tenir moltes més sortides.