Objectius

Amb aquest Projecte de ràdio, es pretenen assolir diversos objectius. El principal seria fomentar habilitats comunicatives, no obstant, també se’n treballen d’altres, que són:

  • Conèixer els elements bàsics del llenguatge radiofònic.
  • Potenciar l’ús de la llengua catalana (o d’altres) com a llengua d’intercomunicació a dins i a fora de l’aula.
  • Conèixer els principis generals en els quals es basa la comunicació audiovisual (emissor, receptor…).
  • Conèixer el vocabulari bàsic utilitzat en el món dels mitjans audiovisuals.
  • Ser capaç d’elaborar i de llegir un guió radiofònic.
  • Interessar-se pel desenvolupament científic i tècnic de les tecnologies audiovisuals, l’evolució i les aplicacions, tot valorant-ne la repercussió en la societat actual.
  • Potenciar la creativitat i la capacitat d’expressió mitjançant l’elaboració de diferents formats radiofònics: dramàtics, concurs, informatius, publicitat…, nosaltres valorarem per on començar i amb experiència poder anar avançant tots els formats.
  • Valorar l’ús del so com a element indispensable per a crear emocions.
  • Valorar, gaudir i respectar el patrimoni audiovisual i apreciar-lo com a font de coneixement i com a recurs per al desenvolupament individual.
  • Fomentar el treball en equip com a element d’integració entre l’alumnat, tot adoptant actituds de flexibilitat, cooperació, coordinació, supervisió o subordinació, participació, interès i respecte, que permetin dur a terme tasques comunes.