Llengua francesa

CURS NIVELL INICIAL – 1

 

Aquest curs està adreçat a alumnes que no compten amb cap coneixement sobre aquesta llengua. Té com a objectiu que l’alumne sàpiga mantenir diàlegs curts, preguntar i respondre preguntes sobre el que es fa a la feina, en el temps lliure i en el dia a dia, obtenir informacions, escriure postals, anar de compres, etc

 

LLOC  Aula 10 (Mòduls)  Prof.  Joan

HORARIS: Dilluns i dimecres de les 6.45 a les 8.15 h

 

CURS NIVELL INICIAL – 2

 

Aquest curs va adreçat als alumnes que hagin superat el curs inicial al nostre centre o bé que ja  tinguin coneixements adquirits (prèvia superació d’una prova). Té com a objectiu  millorar  la capacitat de comunicació en aquesta llengua aprofundint en el coneixement de les estructures gramaticals, els verbs i l’ampliació del vocabulari i dels coneixements de gramàtica.

 

LLOC Aula 10 (Mòduls)  Prof. Joan

HORARIS: Dimarts i dijous de les 6.45 a les 8.15 h

 

 

MATERIALS

 

LLENGUA FRANCESA

NIVELL INICIAL 1 I  BÀSIC 2             

S’indicaran els llibres a comprar quan es vingui a confirmar matrícula pel setembre. El material ja s’haurà encarregat a una llibreria d’Olot.

 

Es recomana com a material bàsic un diccionari de llengua francesa ( Inicialment podria anar bé un català-francès/francès-català ) i un quadern per a prendre apunts.

 

Per a tots els cursos es recomana disposar a casa de connexió a internet donat que hi ha molt de material de suport on – line. Poden ser útils també algunes aplicacions de mòbil.

 

Recordeu-vos de fer el pagament dels 40 €  que es cobren en concepte de material a qualsevol sucursal de la Caixa (Caixabank), i lliurar el resguard al professor  o a la secretària del Centre.

QUE CAL FER PER MATRICULAR-SE?

 

1-    Fer la preinscripció del 18 al 26 de juny.

2-    Cal  portar una fotocòpia feta del DNI.

3-    Si hi ha més demandes que places es farà un sorteig informàtic públic al Departament d’Ensenyament a Barcelona.

4-    Comprovar que s’ha estat admès. Les  llistes definitives  sortiran el dia 12 de juliol. Cal trucar o passar  per l’escola al matí per comprovar si s’ha estat admès o no. En cas de no haver resultat admès, es passa a llista d’espera i si hi ha alguna baixa es podrà entrar al curs segons l’ordre de la llista d’espera.

5-     Matricular-se al setembre, els dies assenyalats. En aquest moment s’informarà, de l’aula on s’impartiran les classes, dels llibres que s’han de comprar i es donarà el paper del banc per fer l’ingrés dels 40 € que cal pagar en concepte de material.