Llengua catalana

LLENGUA ORAL NIVELL 1105 h. (Anual)

Aquest curs està adreçat a persones que volen iniciar-se en l’ús de la     llengua oral .

 

És imprescindible tenir un mínim domini de la llengua escrita en la seva llengua materna i conèixer l’alfabet llatí.                               

 Horaris:   matí i  tarda

 

Cost dels materials:  5€ i compra del dossier

 

                          

LLENGUA ORAL NIVELL 2- 140 h. (Anual)

Per perfeccionar l’ús de la llengua  a nivell oral i escrit. Pensat pels alumnes que han superat el curs d’acolliment lingüístic i que tenen un nivell de coneixements d’escriptura  superior al 3r.  nivell d’etapa instrumental.

Horaris : tarda

 

Cost dels materials:  5 € i compra del dossier.