Llengua anglesa

 

 

NIVELL INICIAL

Aquest curs està adreçat a alumnes que no compten amb cap coneixement sobre aquesta llengua.

 

GRUP A. Joan. Aula 10

Horaris: Dilluns i dimecres de les 3.15 a les 4.45 h.

GRUP B. Joan.  Aula 10

Horaris: Dilluns i dimecres de les 5 a les 6.30 h.

 

NIVELL BÀSIC

Té com a objectiu que l’alumne sàpiga mantenir diàlegs curts , preguntar i respondre preguntes sobre el que es fa a la feina i en el temps lliure, obtenir informacions, escriure postals, anar de compres, etc. És continuació del  Curs de Nivell Inicial.

 

GRUP A. Joan. Aula 10

Horaris: Dimarts i dijous de les 3.15 a les 4.45 h.

GRUP B. Joan. Aula 10

Horaris: Dimarts i dijous de les  5  a les 6.30 h.

 

NIVELL AVANÇAT

Té com a objectiu millorar la competència lingüística en llengua anglesa ampliant vocabulari i iniciant les frases subordinades.

És continuació del Curs de Nivell Bàsic.

GRUP A. Robert.    Aula 11

Horaris: Dilluns i dimecres de 3.15 a 5.15 h (2h)

 

 

MATERIALS 

 

S’indicarà els llibres a comprar per a cada curs, quan es vingui a confirmar matrícula pel setembre. Aquest material ja estarà encarregat a una llibreria d’Olot.

Es recomana com a material bàsic a disposar a casa d’un diccionari de llengua anglesa (Inicialment podria anar bé un català-anglès/anglès-català) i un quadern per a prendre apunts.

Per a tots els cursos es recomana disposar a casa de connexió a internet donat que hi ha molt de material de suport on – line. Poden ser útils també algunes aplicacions de mòbil.

 

Recordeu-vos de fer el pagament dels 40 €  que es cobren en concepte de material a qualsevol sucursal de la Caixa (Caixabank), i lliurar el resguard al professor o a la secretària del Centre.

 

* ATENCIO Els horaris citats en el fulletó són orientatius. Els definitius es sabran pel setembre

QUE CAL FER PER MATRICULAR-SE?

 

1-     Fer la preinscripció del 18 al 26 de juny.

 

2-     Cal  portar una fotocòpia  feta del DNI.

 

3-     Si hi ha més demandes que places es farà un sorteig informàtic públic al Departament d’Ensenyament a Barcelona.

 

4-     Comprovar que s’ha estat admès. Les  llistes definitives  sortiran el dia 12 de juliol. Cal trucar o passar  per l’escola al matí per comprovar si s’ha estat admès o no. En cas de no haver resultat admès, es passa a llista d’espera i si hi ha alguna baixa es podrà entrar al curs segons l’ordre de la llista.

 

5-      Matricular-se al setembre, els dies assenyalats. En aquest moment s’informarà de l’aula on s’impartiran les classes, del material que s’ha de comprar i es donarà el paper del banc per fer l’ingrés dels 40 €  que cal pagar en concepte de  material.