Llengua castellana

LLENGUA ORAL NIVELL 1 – 105 h. (Anual)

Aquest curs està adreçat a persones que volen iniciar-se en l’ús de la llengua oral.

És imprescindible tenir un mínim domini de la llengua escrita en la seva llengua materna i conèixer l’alfabet llatí.

Horaris- matí i tarda.

Cost dels materials: 5€ i compra del dossier

 

LLENGUA ORAL NIVELL 2- 140 h (Anual)

Per perfeccionar l’ús de la llengua  a nivell oral i escrit. Pensat pels alumnes que han superat el curs d’acolliment lingüístic i que tenen un nivell de coneixements d’escriptura superior al 3r. nivell d’etapa instrumental.

Horaris : matí i tarda.

Cost dels materials: 5 € i compra del dossier.

Reunió informativa :