GES a distància (IOC)

El CFA La Creu de Barberà és centre de suport de l’IOC per al GES. Les persones més grans de 18 anys que no tenen aquest títol i el volen obtenir poden estudiar a distància a l’Institut Obert de Catalunya.

Vegeu els terminis de matrícula de l’IOC.

Generalment es necessiten uns sis trimestres fins obtenir el títol de Graduat estudiant a distància a l’IOC. Aquesta durada, però, no és exactament igual per a tots els estudiants perquè no tothom pot dedicar el mateix temps als estudis i perquè cadascú té el seu itinerari formatiu, que pot tenir o no tots els mòduls, segons els coneixements previs acreditats abans de fer la matrícula.

L’obtenció del títol de Graduat en educació secundària, a més de millorar la formació bàsica o la situació professional i laboral, permet accedir al batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

Les matèries dels estudis per l’obtenció del títol de Graduat en educació secundària s’organitzen en els tres àmbits següents:

  • Àmbit de la comunicació: llengua i literatura catalanes, llengua i literatura castellanes i llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià),
  • Àmbit científic: matemàtiques, ciències i tecnologia i
  • Àmbit social: ciències socials, música i educació visual i plàstica.

Dins de cada àmbit, les matèries s’estructuren per mòduls trimestrals i progressius però independents.

Cada mòdul equival a unes 35 hores d’estudi. L’IOC recomana estudiar-ne quatre el primer trimestre com a màxim. Els següents trimestres, en funció de la disponibilitat horària de cada persona, se’n podran cursar 6 com a màxim.