Formació professional. Grau superior

No es poden presentar a la prova les persones que tinguin titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que permeten l’accés directe a la formació professional de grau superior (batxillerat o equivalent, cicle formatiu de grau mitjà d’FP, …).

Per inscriure’s a la prova cal tenir 19 anys o més (o bé complir-los durant l’any en què es realitza la prova).

PART COMUNA de la prova: es prepara presencialment al nostre centre

  • llengua catalana
  • llengua castellana
  • llengua estrangera (al nostre centre impartim anglès. Si et vols preparar francès o alemany li ho comuniques al tutor i et matricularem d’aquesta matèria per cursar-la a distància a través de l’IOC)
  • matemàtiques

PART ESPECÍFICA de la prova: nosaltres et matriculem per cursar a distància les dues matèries específiques a través de l’IOC

La durada aproximada de la formació d’aquest curs de preparació és:

  • Part comuna: 300 hores
  • Per a les dues matèries de la part específica: 99 hores

La prova està basada en els següents temaris

Pots consultar mostres de la prova

Pots consultar com serà la qualificació de la prova.

Pots consultar les exempcions que es poden demanar segons les teves circumstàncies laborals o acadèmiques.

Tens més informació al següent enllaç