Història

El CFA La Creu de Barberà va néixer al curs 1977-1978. Des de llavors ofereix a la població adulta un ensenyament ampli que permet adaptar-se a les demandes de la societat i aporta una formació bàsica per a accedir a altres nivells d’estudis o al món laboral. Aquesta oferta es complementa amb activitats que enriqueixen el diferents ensenyaments (conferències, museus, sortides, etc…)

El Centre de Formació de persones Adultes (CFA) La Creu de Barberà, és un centre educatiu públic i gratuït que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El centre ofereix un ampli ventall d’activitats formatives a Sabadell.