Arts plàstiques i disseny. Grau superior

No et presentaràs a aquesta prova si tens alguna de les següents titulacions (ja que hi tindràs accés directe a un cicle de grau superior d’arts plàstiques i disseny)

Es podran inscriure a la prova:

Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes d’accés, només han de fer la part específica de la prova. Les persones que es troben a l’últim curs d’un d’aquests títols també poden fer la prova i han d’acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.

Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. En aquest cas, es poden inscriure a la prova:

  • les persones que tenen 19 anys o més (o bé complir-los durant l’any en què es realitza la prova) i
  • les persones que tenen 18 anys o més (o bé complir-los durant l’any en què es realitza la prova) i acrediten que tenen un títol de tècnic d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent en el moment de la matrícula (o cursen l’últim curs del cicle).

PART COMUNA de la prova: es prepara presencialment al nostre centre

  • llengua catalana
  • llengua castellana
  • llengua estrangera (al nostre centre impartim anglès. Si et vols preparar francès o alemany li ho comuniques al tutor i et matricularem d’aquesta matèria per cursar-la a distància a través de l’IOC)
  • una quarta a escollir entre història i matemàtiques (al nostre centre impartim matemàtiques. Si et vols preparar història li ho comuniques al tutor i et matricularem d’aquesta matèria per cursar-la a distància a través de l’IOC)

PART ESPECÍFICA de la prova: nosaltres et matriculem per cursar a distància les dues matèries específiques a través de l’IOC a escollir entre tres opcions:

  • L’àmbit de la comunicació i el disseny que integri els continguts de les matèries de Cultura audiovisual i Disseny.
  • L’àmbit de l’expressió artística que integri els continguts de les matèries de Fonaments de les arts i Dibuix artístic.
  • L’àmbit de l’art i la tecnologia que integri els continguts de les matèries de Dibuix tècnic i Disseny.

La prova està basada en els següents temaris

Pots consultar mostres de la prova

Pots consultar com serà la qualificació de la prova.

Pots consultar les exempcions que es poden demanar segons les teves circumstàncies laborals o acadèmiques.

Tens més informació al següent enllaç