Ensenyaments esportius. Grau superior (prova general)

Per inscriure’s a la prova d’accés cal trobar-se en una de les situacions següents:

  • Tenir complerts 19 anys (o bé complir-los durant l’any en què es realitza la prova) i disposar del títol de tècnic esportiu en la modalitat o especialitat esportiva corresponent.
  • Tenir complerts 18 anys (o bé complir-los durant l’any en què es realitza la prova) i disposar del títol de tècnic esportiu en la modalitat o especialitat esportiva corresponent abans d’iniciar el curs acadèmic, i tenir un títol de tècnic relacionat amb el títol al qual es vol accedir.

PART COMUNA de la prova: es prepara presencialment al nostre centre

  • llengua catalana
  • llengua castellana
  • llengua estrangera (al nostre centre impartim anglès. Si et vols preparar francès o alemany li ho comuniques al tutor i et matricularem d’aquesta matèria per cursar-la a distància a través de l’IOC)
  • una quarta a escollir entre història i matemàtiques (al nostre centre impartim matemàtiques. Si et vols preparar història li ho comuniques al tutor i et matricularem d’aquesta matèria per cursar-la a distància a través de l’IOC)

La prova està basada en els següents temaris

Pots consultar mostres de la prova

Pots consultar com serà la qualificació de la prova.

Pots consultar les exempcions que es poden demanar segons les teves circumstàncies laborals o acadèmiques.

Tens més informació al següent enllaç