Informàtica (COMPETIC)

Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults (COMPETIC) tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Al nostre centre impartim tres nivells:

COMPETIC INICIAL

Curs adreçat a persones amb pocs coneixements de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Es treballen tres competències:

 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4: Tractament de la informació escrita.

COMPETIC 1 (equivalent a l’ACTIC bàsic)

Curs adreçat a persones que hagin cursat el nivell inicial o que puguin acreditar uns coneixements elementals d’informàtica mitjançant una prova de nivell.

Es treballen sis competències:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital.
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4: Tractament de la informació escrita.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.

La superació del nivell COMPETIC 1 dóna dret a l’obtenció d’un certificat acreditatiu, que emet el centre de formació d’adults, on hi consta la correspondència del nivell de COMPETIC 1 amb l’equivalent als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC bàsic).

COMPETIC 2 (equivalent a l’ACTIC mitjà)

Curs adreçat a persones que hagin cursat el nivell 1 o que puguin acreditar uns coneixements bàsics d’informàtica mitjançant una prova de nivell.

Es treballen vuit competències:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital.
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4: Tractament de la informació escrita.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.
 • C7: Tractament de les dades.
 • C8: Presentació de continguts.

La superació del nivell COMPETIC 2 dóna dret a l’obtenció d’un certificat acreditatiu, que emet el centre de formació d’adults, on hi consta la correspondència del nivell de COMPETIC 2 amb l’equivalent als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC mitjà).