PEC – Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de l’escola Torrent d’en Melis orienta el treball a promoure una educació integral a tot l’alumnat per tal que en el futur assoleixin la màxima competència possible en funció de les seves potencialitats, siguin ciutadans responsables i amb criteri propi que facin seus els valors d’una societat democràtica, amb un bon nivell acadèmic que els ajudi a continuar en la seva formació en les següents etapes educatives.

Es valoren les particularitats de cada alumne i es dóna molta importància a l’atenció de les necessitats educatives especials per tal de generar igualtat d’oportunitats i enriquiment mutu.

El respecte als altres, la solidaritat i el treball en equip, són valors presents en els diferents àmbits de la comunitat educativa, ja que els diferents sectors, des de la seva responsabilitat, cooperen per al seu bon funcionament.