Consell escolar

El Consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. Hi ha representats la direcció, l’equip de mestres, les famílies, el personal d’administració i serveis i l’Ajuntament.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al bon funcionament i organització del centre. Les persones membres del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
Secció Famílies Secció Mestres Secció administració
Ginesa Garcia Anna Herrero Yolanda Garrido (PAS)
Lucia Bori Magna Martín Rosa Díaz (AMPA)
Miriam Roncero Mar Sánchez Sílvia Ruiz (Ajuntament)
Montse Jové Sonia Gozalbo (Presidenta)
Núria Alonso Xavi Miranda (Cap d’estudis)
Ester Ros (Secretària)