L’escola

Torrent d’en Melis és una escola de dues línies d’educació infantil i primària creada el curs del 81-82. És una escola que s’ajusta als principis d’eficàcia i eficiència i s’orienta a garantir el dret a una educació de qualitat per a tots els alumnes.

L’escola Torrent d’en Melis es defineix com una escola pública, catalana, laica, democràtica i arrelada en el seu entorn (el barri del Guinardó), conceptes que vertebren cadascuna de les seves activitats.

A més, el projecte educatiu del Torrent estableix les següents característiques o trets d’identitat de l’escola:

  • Pluralitat: Som una escola plural i participativa on, per mitjà de les Assemblees de classe i de l’Assemblea de Delegats i Delegades, l’alumnat pot fer sentir la seva veu i participar en la construcció de la vida escolar.
  • Acolliment: Ens definim com una escola acollidora, que promou els valors del diàleg, la convivència i l’educació intercultural; on tothom pot aprendre en funció de les seves capacitats i on tothom es pot trobar bé.
  • Innovació: Basem l’aprenentatge en la recerca, per tal que els nens i nenes puguin investigar, descobrir i comunicar el coneixement. Treballem de cara a l’assoliment de les competències necessàries perquè l’alumnat pugui utilitzar els coneixements apresos per a la comprensió i resolució de situacions noves. Per això, volem potenciar l’esforç i el treball cooperatiu i plantejar metodologies i formes de treball interdisciplinars i globalitzades.