Qui som

La nostra comunitat educativa està formada per:

 • Els nens i les nenes.
 • Les seves famílies.
 • L’equip de mestres.
 • El personal d’atenció educativa: la Tècnica d’Educació Infantil i les vetlladores.
 • L’administrativa.
 • Consergeria.
 • L’equip d’extraescolars.
 • L’equip de consergeria.
 • L’equip de neteja.
 • Personal de cuina.
 • Els agents externs: EAP, @noe, CREDA, Serveis Socials, Aspasim.

 

Les famílies del Torrent quan marxen continuen sent del Torrent.