Història

Ens consta que a l’any 1931 es va inaugurar el que anomenaven “les escoles noves”, és a dir, el nou edifici escolar. Abans els nens i nenes de Sarroca assistien a l’escola en edificis separats. A partir d’aquesta data els nens i les nenes compartien un únic edifici,  tanmateix, ni els espais, ni l’educació eren els mateixos pels nens i per les nenes.

Encara avui en dia es pot apreciar, per l’estructura simètrica de l’escola i l’existència de dues portes principals d’entrada, la separació de l’alumnat per sexes en l’època anterior.

Al pati de darrera de l’escola que nosaltres en diem “la Pinyolera”, trobem un mapa físic de la Península Ibèrica.

Aquest mapa va ser construït pel mestre de l’escola Joan Serra Arqués amb els seus alumnes aproximadament l’any 1939. Posteriorment, aquest mestre va exercir en una altra escola de Lleida on també va construir un mapa igual que el de Sarroca. La plaça on es troba el mapa a Lleida porta el nom d’aquest mestre: Plaça Joan Serra. Desgraciadament el mapa d’aquesta plaça ja no es conserva.

A sota dels mapes hi ha un sistema de canonades de plom que servia per emplenar els rius de la Península Ibèrica.

No deixeu de llegir el llibre que es presenta a continuació amb fotografies de l’escola de Sarroca des de que es va ignaugurar, fotografies d’antics alumnes i mestres,etc!