Última circular

L’alumnat de l’escola disposa d’una etiqueta enganxada a l’agenda on hi consta l’usuari i la contrasenya per poder accedir a tots els llibres Vicens-Vives que utilitzem a l’aula.

A més a més, s’ha enviat un email a les famílies amb aquesta informació.