Equip Docent

TUTORES
CM I CS Judith Reñé Camí (directora)
  Lydia Ibarz
Ed. Infantil i CI Mar Pérez Monné
ESPECIALISTES
Ed. Física Montse Rodríguez
Ed. Artística Eva Andreu/Maria Blanc
Ed. Especial Marta Riera
Llengua estrangera Raquel Teixidó
Religió Carme Garcia
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Susanna Cases
MONITORA SERVEI DE MENJADOR
Montse Alcázar
PROFESSIONAL DE L’EAP
Yolanda Jové