UNESCO

Espai per al Projecte Unesco. Cliqueu el logotip i accediu als articles del Projecte Unesco.

La UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a I’Educació, la Ciència i la Cultura) té el mateix objectiu general que es proposen tots els organismes i agències que formen el Sistema de les Nacions Unides: mantenir la pau i la seguretat entre tots els països. L’objectiu específic, com ja es desprèn del seu nom, és mantenir la pau i la seguretat per mitjà de l’educació, la ciència i la cultura.

Les Escoles Associades de la UNESCO van néixer el 1953, amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar. Formen una xarxa, la Red PEA (Pla d’Escoles Associades).

Des del mes de gener de l’any 2005, l’escola Sant Jordi és un dels centres del Pla d’Escoles Associades a la UNESCO.

Actualment participen en aquest pla més de vuit mil cinc-cents centres d’ensenyament de tot el món i de tots els nivells d’educació (infantil, primària, secundària, universitària).

Les escoles associades inclouen en el seu Projecte Educatiu els següents temes:

· Els problemes mundials i el paper de les organitzacions del sistema de les Nacions Unides en la seva resolució.

· La difusió i el respecte dels drets humans.

· El coneixement dels altres països i les altres cultures, a partir del coneixement i de la valoració de la pròpia.

· L’anàlisi dels problemes mediambientals. És convenient que l’educació per a la cooperació i la pau internacionals sigui un element que s’integri en el marc de les assignatures ja existents, incorporar aquests temes com a eixos transversals.

A Catalunya, l’any 2006, es va crear la XEAUC, Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO a Catalunya, per tal de tenir entitat pròpia i potenciar la idea de xarxa catalana.

La primera característica d’una Escola Associada és, doncs, que es proposa una missió ètica, per la qual s’intenta salvar la bretxa existent entre el que passa al món i el que s’ensenya a l’escola. A l’escola cal fer presents els grans desafiaments que afronta la humanitat: el deteriorament del medi ambient, l’escandalosa diferència entre països rics i països pobres, i la crisi dels valors morals.

Una segona característica és l’enfocament interdisciplinari i transversal en l’enfocament dels temes, a partir d’una problemàtica local, aplicant el conegut eslògan de “pensar globalment i actuar localment”. Finalment, les Escoles Associades potencien nous rols en l’educador, ja que els mestres actuen més com a “facilitadors” de la recerca que no pas com a posseïdors dels saber; més com a “suscitadors” de la creativitat individual i col·lectiva dels alumnes que no pas com a models a imitar; més com a “promotors” de la solidaritat que no pas com a jutges que atorguen premis i càstigs.

Activitats en funcionament

 • Celebració de les diades de la pau, DENIP, contra la violència de gènere,…
 • Recollida selectiva i treball de reciclatge a les aules i com a projecte del centre
 • Col·laboració amb la Marató de TV3
 • Treball sobre el patrimoni del poble
 • Assistència a trobades de la Xarxa Unesco
 • Jocs interculturals
 • Comunitat d’aprenentatge

Històric

Algunes de les activitats que hem portat a terme des de l’inici del projecte són:

 • L’agermanament amb l’Escuela Rural de Nueva Trinidad d’El Salvador (intercanviar correspondència amb els alumnes d’El Salvador, coneixement de la seva cultura i el seu entorn…).
 • Celebració del Dia de la Pau (30 de gener) i d’altres diades internacionals.
 • Seguiment de l’hort ecològic
 • Recollida de joguines, sabó i roba
 • Jocs interculturals.
 • Treball de (re-)coneixement d’altres cultures a partir de la pròpia.
 • Altres activitats que tenen relació amb els continguts escolars, les quals reflecteixen la nostra voluntat de ser una escola que fomenti la cultura de la pau, a favor de la interculturalitat i que respecti el medi ambient.
 • Dinamitzar i fer extensiu a tota la comunitat educativa el treball d’aula i de les comissions pedagògiques entorn de la Cultura de la Pau, el Desenvolupament Sostenible i la Conservació del Patrimoni (artístic, històric, cultural, natural,…)
 • Intercanviar experiències amb d’altres escoles de la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO
 • Participar del Projecte de Patrimoni (XEAUC)
 • Assistència a les diferents trobades de la xarxa civil UNESCO
 • Presentació de la memòria anual a la XEAUC

ENLLAÇ A L’ANTIC BLOG DEL PROJECTE UNESCO

Aquestes tasques no són únicament dels membres de la Comissió UNESCO del centre, aquesta comissió és un dinamitzadora i coordinadora d’aquestes activitats.

És tasca de TOTS i TOTES tirar endavant aquest projecte. Endavant !!!